Talentmanagement Support


Ondernemen met talenten

Ondernemen is voor een belangrijk deel kapitaliseren op de talenten van mensen. Als u in staat bent om mensen met de juiste talenten te vinden, hen te richten op de gewenste doelen en uw medewerkers enthousiast te houden, dan is de kans groot dat u succesvol zult zijn. De formule die wij hiervoor hanteren is: Focus x Talent x Energie = Succes.
 

Focus

Kennen alle medewerkers in uw organisatie de concrete bedrijfsdoelen en weten ze in welke mate zijzelf daaraan bijdragen? Hoe omschrijven zij succes? Welke criteria gebruiken zij om te toetsen hoe succesvol ze zelf zijn? Betrekken zij daar alle relevante stakeholders bij?
 

Talent

Beschikken de medewerkers over de juiste talenten? Welke competenties zijn nu en in de toekomst gewenst om succesvol te kunnen blijven? Zijn alle aanwezige talenten bekend? Worden die ook ten volle benut? Wordt er voldoende aandacht besteed aan ontwikkeling?
 

Energie

Hoeveel energie steken medewerkers in de uitvoering van hun functie? Hoe gepassioneerd zijn ze om hun doelen te halen? Hoe inspirerend zijn zij voor hun omgeving? Wordt er energie besteed aan ongewenste doelen?

Mensen zijn bepalend voor uw succes. Het personeelsbudget vormt vaak een erg groot gedeelte van het totale budget. Voldoende rendement is noodzakelijk. Goede medewerkers vinden is een kunst. Goede medewerkers behouden, verder ontwikkelen en laten doorgroeien ook. Minder goede medewerkers wilt u tenminste zo snel mogelijk weer op niveau laten functioneren. Het selecteren, ontwikkelen en inzetten van de talenten van de medewerkers vraagt echter om speciale aandacht. Aandacht die in de hektiek van alle dag, soms wegens tijdsgebrek of vanwege een gemis aan specifieke expertise, niet altijd ten volle gegeven kan worden. Terwijl u toch de verantwoordelijkheid voelt om uw personeel op deze gebieden te ondersteunen en hen continuïteit te bieden. Niet alle organisaties hebben echter de omvang om op deze zo essentiële onderwerpen specialisten in huis te hebben.

Daarom is er Talentmanagement Support©: voor die situaties waarin u tijdelijk behoefte heeft aan extra ondersteuning op het gebied van talentmanagement. Participatieve coaching door iemand die met één been binnen, maar ook met één been buiten de organisatie staat. Daarbij kan het gaan om concrete hulp bij:
 

Focus

 • Workshops op het gebied van stakeholder management en resultaatgericht leidinggeven.
 • Het ontwikkelen van beleid op het gebied van Human Resource Development (HRD).
 • Het doen van een HRD-Audit.
 • Projecten op het gebied van organisatieontwikkeling.
 • Het analyseren van functioneringsproblemen.

Talent

 • Talentscouting.
 • Het ontwikkelen van competentieprofielen.
 • Het doen van selectieonderzoeken.
 • Het uitvoeren van assessment centres.
 • Het uitvoeren van criteriumgerichte interviews.
 • het vaststellen van ontwikkelingsbehoeften.
 • het uitvoeren van competentie survey’s.
 • het opstellen van ontwikkelingsplannen.
 • het begeleiden van individuele ontwikkelingsprocessen.

Energie

 • Loopbaanbegeleiding.
 • Het coachen van medewerkers.
 • Het analyseren van samenwerkingsproblemen.
 • Het analyseren van erkennings- en waarderingssystemen (ondersteunen zij werkelijk de doelen van de organisatie?).
 • Workshops op het gebied van teambuilding.
 

Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om het coachen van coaches en/of de professionals van de afdeling Personeelszaken.
 

Partnerships

Wij bieden u Talentmanagement Support© aan in de vorm van tijdelijke partnerships. U kiest een vorm en maakt gebruik van de ondersteuning die u wenst op de dagen die u wenst. In onderling overleg wordt bepaald welke dagen dat zijn. Naarmate u meer dagen per maand claimt, wordt het tarief lager.

Het basis partnership bestaat uit één dag per maand voor een periode voor 6 maanden. Eventueel kunnen deze dagen gecombineerd worden voor meerdaagse sessies. Dit partnership kan uitgebreid worden met 6 maanden, maar u kunt ook een dag per week of meer dagen per maand claimen. Afhankelijk van de hoeveelheid geclaimde dagen en de duur van het partnership wordt de korting bepaald.

Basis partnership
6 dagen (12 dagdelen) in een periode van 6 maanden
€ 12.000,-

Uitbreiding met 6 maanden (10% korting)
6 dagen (12 dagdelen) in de volgende periode van 6 maanden
€ 10.800,-

Plus partnership (20% korting)
12 dagen (24 dagdelen) in een periode van 6 maanden
€ 19.200,-

Uitbreiding met 6 maanden (30% korting)
12 dagen (24 dagdelen) in de volgende periode van 6 maanden
€ 16.800,-

De genoemde bedragen worden vooraf betaald en zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten.
 

Voordelen

Talentmanagement Support© biedt u kwaliteit en flexibiliteit. Deze dienstverlening wordt uitgevoerd door Frank Post Talent Support, een netwerkorganisatie waarin alle vormen van expertise op het gebied van talentmanagement aanwezig zijn.

Kwaliteit kan geboden worden omdat alle specialisten in het netwerk een academische achtergrond - en vele jaren ervaring hebben in hun vakgebied. Bovendien zijn er in de voorgaande jaren vele praktisch hulpmiddelen ontwikkeld (ook in de vorm van software) om organisaties te ondersteunen bij het managen van de talenten van hun medewerkers. De vragen die niet binnen het netwerk kunnen worden opgepakt, worden voorgelegd aan externe vakspecialisten.

Flexibiliteit is gegarandeerd omdat u zelf kunt bepalen voor welke periode u welke dienstverlening wenst. Dat kan één bepaalde taak zijn of een mix van taken. In feite heeft u voor de hoeveelheid dagen die u claimt een specialist in huis op het gebied van talentmanagement die u voor allerlei taken op dit vakgebied kunt inzetten. Optimale flexibiliteit dus.

Op deze wijze kunt u tegen relatief lage kosten, voor een langere periode, uw organisatie professionele ondersteuning bieden op het gebied van talentmanagement.
 

Aanmelding of meer informatie

Hebt u interesse in Talentmanagement Support© of vragen, neem dan contact op met Drs. Frank Post (0653 - 191625).

Partners

Enneagram Stichting Nederland Frank Post Talent Support Zorgondernemers Academie Post & Partners Monique van der Meer coaching & stressmanagement George Perczel Pact Marlou Elsen, Mens en organisatie
Frank Post

Zandheide 8
6596 BS Milsbeek
+31 485 51 56 08
+31 6 53 19 16 25
info@frankpost.nl

Frank Post

Zandheide 8
6596 BS Milsbeek
+31 485 51 56 08
+31 6 53 19 16 25
info@frankpost.nl