Mediation

Communiceren en samenwerken is niet altijd eenvoudig. Zeker als de omstandigheden snel veranderen kunnen individuele belangen in de knel komen. Dan ontstaat er irritatie en wordt vruchtbare samenwerking een uitdaging. 

Bij Post & Partners hebben we ervaring met het respectvol weer in samenhang brengen van alle belangen. Zorgvuldig en duidelijk communiceren met alle betrokkenen. Recht doen aan ieders individuele perspectief én de ruimte zoeken waar ontmoeting mogelijk is. Op die manier hebben we kunnen bijdragen aan de doorstart van diverse managementteams, commissies en raden van bestuur/toezicht.

 

Voor dit soort advisering is er uiteraard geen standaard aanpak. Neem contact met ons op om af te stemmen wat adequaat is. 

Partners

Enneagram Stichting Nederland Frank Post Talent Support Zorgondernemers Academie Post & Partners Monique van der Meer coaching & stressmanagement George Perczel Pact Marlou Elsen, Mens en organisatie
Frank Post

Zandheide 8
6596 BS Milsbeek
+31 485 51 56 08
+31 6 53 19 16 25
info@frankpost.nl

Frank Post

Zandheide 8
6596 BS Milsbeek
+31 485 51 56 08
+31 6 53 19 16 25
info@frankpost.nl